HAMAMET NË DIBËR

HAMAMET NË DIBËR
guida

Përshkrimi i biznesit:

Dibra gjatë historisë është njohur për hamamet që janë ndërtuar nëkohën e Perandorisë Otomane. Bëhet fjalë për objekte të cilët janë dalluar me kualitetin e tyre arkitektonik dhe me materialin me të cilin janë ndërtuar. Dibra ka pasur disa hamame, por dy nga ato janë dalluar, hamami i vjetër dhe hamami i ri, që të dy janë shfrytëzuar nga dibranët për mirëmbajtjen e higjienës personale, por edhe për rekreimin e tyre.

Hamami i vjetër, sipas hulumtimeve të arkitektëve dhe historianëve, është ndërtuar qysh në shekullin e XVII. Hamami i vjetër gjendet në afërsi të xhamisë së Hinqarit, xhamia më e vjetër në Dibër. Hamami ka një godinë me arkitekturë orientale, e ndërtuar në një shesh të veçantë, në pjesën e vjetër të qytetit. Hamami ka një gabarit prej 15×15 metra katrorë, me forma të jashtme, fort të lëvizshme. Në vet hamamin ka pasur sallon që ka plafonin e një formë gjysmë harku, e pastaj renditen banjot të këtij hamami. Hamami është përdorur nga dibranët e pasur në kohën e Turqisë. Përdorimi ka qenë selektiv dhe aty nuk janë pranuar të gjithë ata të cilët kanë patur dëshirë të përdorin hamamin për higjienën individuale. Ky hamam është përdorur deri në vitet 1928-1930.

Hamami i dytë me domethënie të madhe për qytetin e Dibrës është hamami i ri, i cili është ndërtuar në afërsi të rrugës qendrore të qytetit dhe të gjithë të dhënat flasin se është ndërtuar në vitin 1872. Është ndërtuar prej materialit të fortë, gurit të gdhendur të mermerit dhe tullave të pjekura, siç ka qenë i ndërtuar edhe hamami i vjetër. Edhe ky hamam ka pasur gabarit 15×15 metra katrorë, kurse pjesa e përparme që është aneks ka gabarit 10×10 metër katror. . Përball hyrjes në pjesët e banjës, së pari ka qenë një sallon i gjerë, mes të cilit ndodhej edhe një sofër e ngritur gati në formë të gjashtëkëndëshit dhe e veshur me pllaka mermeri. Në kulmin e këtij hamami ka qenë kupola e madhe, në të cilën ka pasur të pikturuar ornamente nga bota bimore. Në kupolë ka patur një llmbë ndriçimi të gjatë, kurse karakteristike kanë qenë ballkonet e këtij hamami, ku janë bërë muhabetet dibrane. Hamami ka pasur pesë kupola dhe disa pullaze. Gjatë ndërtimit të këtij hamami janë përfshirë edhe gurë edhe mermerë që janë marrë nga disa kulla të vjetra të Dibrës, që kanë qenë në faze të rrënimit. Ai sot është kthyer në galeri arti.

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Orari:

24-24

Informacion shtesë:

Kategoria:
Paketa: